Wij gaan correct met je gegevens om.

Privacy statement Watermelon B.V.

Watermelon  B.V, hierna te noemen: Watermelon, acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door Watermelon dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij deze verwerking houdt Watermelon zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

In dit privacy statement legt Watermelon uit welke persoonsgegevens zij verzamelt, gebruikt en met welk doel.

Watermelon  raad je aan dit privacy statement zorgvuldig te lezen.

 

Artikel 1. Algemeen

 1. Dit privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken van de website www.watermelon.co (hierna te noemen: ‘de Website’) en het gebruik van de Watermelon software (hierna te noemen: ‘de Software”) door jou.
 2. De verwerking van persoonsgegevens door Watermelon is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer: 1646183.

 

Artikel 2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

 1. Om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, dient Watermelon persoonsgegevens van jou op te slaan.
 2. Indien jij gebruik maakt van de Website en het contactformulier op de Website, slaat Watermelon de volgende persoonsgegevens van jou op:
  1. Gegevens die Watermelon ontvangt op basis van jouw gebruik van de Website. Watermelon verzamelt bijvoorbeeld jouw IP-adres en het type browser dat je gebruikt, maar ook de datum en tijd van jouw bezoek aan de Website en op welke wijze jij gebruik maakt van de Website
  2. De gegevens die jij invult op het contactformulier, zijnde: voornaam en/of achternaam, e-mailadres en je bericht. Watermelon  verzamelt deze persoonsgegevens om te kunnen reageren op vragen die jij aan Watermelon verstuurt middels de website.
 3. Indien jij gebruik maakt van de Software van Watermelon, middels een klant van Watermelon, slaat Watermelon de volgende persoonsgegevens van jou op:
  1. Voor- en achternaam;
  2. De volgende gegevens van Facebook messenger of Telegram, wanneer jij door middel van één van de hiervoor genoemde diensten gebruik maakt van de Software: jouw TelegramID / FacebookID en jouw profielfoto;
  3. De organisatie waarmee jij middels de Software chat;
  4. Gegevens die door jou worden verstrekt bij het gebruik van de Software, alsmede de informatie en bestanden welke door jou worden verzonden middels de Software.
 4. Watermelon verzamelt de persoonsgegevens, als bedoeld in het vorige lid, en slaat deze op om de volgende redenen:
  1. Om jou snel te kunnen helpen bij vragen, maakt de klantenservice van de klant van Watermelon, waar je middels de Software contact mee hebt, gebruik van jouw persoonsgegevens. Deze klantenservice kan aantekeningen maken tijdens het gesprek met jou, om vast te leggen waarom je met deze klantenservice contact hebt opgenomen en welke oplossing zij gegeven hebben. Dergelijke gegevens met betrekking tot deze klantenservice worden ook door Watermelon bewaard, teneinde de overeenkomst met deze klant na te kunnen komen.
  2. Om klanten van Watermelon met wie jij contact hebt gehad via de Software een back-up ter beschikking te stellen in geval van groot data verlies. Voorgaand ter beoordeling van Watermelon.
 5. Met jouw expliciete toestemming gebruikt Watermelon persoonsgegevens om jou te informeren over speciale aanbiedingen en acties middels een nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je direct kan afmelden voor de nieuwsbrief. 

  

Artikel 3. Doorgifte aan derden

 1. Behoudens doorgifte als genoemd in dit privacy statement, zal Watermelon jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. 
 2. Watermelon mag derden inschakelen die onder haar toezicht bepaalde, in dit privacy statement genoemde, verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren. Deze bewerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van Watermelon en mogen geen eigen verwerkingen op de persoonsgegevens uitvoeren.

 

Artikel 4. Cookies

 1. Watermelon maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen.
 2. Watermelon gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van jou te analyseren. Je kunt deze cookies uitzetten via de browser.
 3. Via de Website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics” dienst. Watermelon gebruikt deze dienst om bij te houden, en rapportages te verkrijgen over, hoe jij de aangeboden diensten gebruikt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Watermelon heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten en Google daarbij verboden de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Tevens heeft Watermelon het doorsturen van IP-adressen naar Google via analytics uitgeschakeld.
 4. Watermelon maakt gebruik van Hotjar cookies. Hiermee word jij als unieke bezoeker geïdentificeerd en wordt ervoor gezorgd dat jij de juiste content te zien krijgt. Watermelon  gebruikt deze dienst om bij te houden, en rapportages te krijgen over, hoe jij de website en de Software gebruikt. Met deze cookies kan Watermelon jou door een sessie blijven volgen. Deze cookies verwijderen zichzelf automatisch na 365 dagen. Standaard slaat Hotjar alle informatie van een sessie op, ook de toetsaanslagen in formulieren. Watermelon heeft vanwege de privacy van persoonsgegevens in Hotjar van de mogelijkheid gebruik gemaakt om alle toetsaanslagen te negeren en om bepaalde velden uit te sluiten in de opname. Sowieso toont Hotjar geen IP-adressen. Er wordt wel een uniek ID getoond, maar deze is niet herleidbaar (voor de Hotjar-gebruiker) naar het IP-adres.
 5. Meer informatie over het gebruik van cookies door Watermelon vind je in de Cookieverklaring.

 

Artikel 5. Websites en diensten van derden

 1. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Watermelon zijn verbonden. Watermelon kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en / of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Watermelon raadt jou aan om het privacy statement van dergelijke websites van derden goed te lezen alvorens van dergelijke websites gebruik te maken.
 2. Om gebruik te kunnen maken van de Software dien je een account aan te maken bij: Facebook messenger, Skype, Telegram. Lees de privacyverklaring van deze diensten (welke regelmatig kunnen wijzigen) nauwkeurig door om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen en hoe zij deze verwerken.

 

Artikel 6. Wijziging / verwijdering van persoonsgegevens

 1. Jij hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen en / of verwijdering, vernietiging en afscherming van jouw persoonsgegevens te eisen, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens
 2. Wanneer jij de rechten, als bedoeld in het vorig lid, wil uitoefenen, of wanneer je vragen hebt omtrent het gebruik van voorgenoemde rechten of over dit privacy statement, kan je contact op nemen met Watermelon via contact@watermelon.nl.

 

Artikel 7. Beveiliging

 1. Ter beveiliging van de Website en de Software maakt Watermelon gebruik van een beveiligde en gecodeerde SSL verbinding. Dit kun je in de browser zien aan de URL in de adresbalk, die begint met https.

 

Artikel 8. Wijzigingen in het privacy statement

 

 1. Watermelon heeft het recht dit privacy statement te wijzigen.
 2. Indien Watermelon mocht besluiten dit privacy statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in het privacy statement. Watermelon zal jou gedurende een periode van drie maanden, door middel van een vermelding op haar website, op de hoogte brengen van deze wijziging alsmede jou hiervan op de hoogte brengen door middel van het sturen van een e-mail.